TT-1005 Metalsol

TT-1005 Metalsol

RUSTKONVERTERTERENDE OG RUSTFOREBYGGENDE PRIMER

Konverterer rust til et stabilt og uigennemtrængeligt lag.

Neutraliserer rust med en synlig virkning.

Let at påføre med en børste eller sprøjtepistol.

Kan males eller fyldes efter tørring.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Metalsol er en mælkehvid syntetisk emulsion, som konverterer jernoxiderne til et hårdt, sort lag efter kontakt med stål og under indflydelse af luftfugtighed. Det organiske metallag, som er opnået efter tørring, vil beskytte overladen mod ny rustdannelseMetalsol fungerer ikke kun som en rustkonverter, men er også en ideel underlak til påføring af fyldstof og lak. Metalsol er vand- og opløsningsmiddelbestandig efter hærdning.

Applikationer TT-1005 Metalsol

Behandler rust forebyggende og helbredende i alle industrielle applikationer: vedligeholdelse, reparationer eller restaureringsarbejder.

Instruktioner

 • Påføres på tørre, rene og stabile jernholdige metaller (fjern løse partikler).
 • Påføres i et enkelt, rent lag med forstøver eller pensel.
 • Efter tørring, males overfladen uden slibning (efter 3 timer ved 20 °C og 60 % RF).

For at undgå rust i beholderen må penslen ikke stikkes ned i beholderen. Brug en anden beholder, og hæld ikke rester tilbage i den oprindelige beholder.

Technical information

TT-1005 Metalsol
TT-1005 Metalsol

RUSTKONVERTERTERENDE OG RUSTFOREBYGGENDE PRIMER

 • Udseende: beige væske, der bliver sort/blå ved reaktion med jernoxider.
 • Liant: modificerede harpikser.
 • Lugt: svag.
 • pH-værdi: 1,5.
 • Relativ massefylde: 1,02 ± 0,05.
 • Opløselighed: blandbar med vand.
 • Frysepunkt: ± 0 °C.
 • VOC g/L: 0.
 • Anvendelsestemperatur: mellem +5°C og +40°C.
 • Dækkeevne: 20 til 30 m² alt efter overfladens ruhed.
 • Tørretid ved 20 °C og 60 % R.H.: 3 timer.
 • Holdbarhed: i lukket emballage 2 år, i åbnet emballage 12 måneder. Opbevares tørt, køligt og mørkt.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.