TT-1008 Citrusrens

TT-1008 Citrusrens

EFFEKTIVT OPLØSNINGSMIDDEL BASERET AFFEDTNINGSMIDDEL

Hurtigt og effektivt.

Fjerner lim og olierester.

Kan anvendes på de fleste overflader.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Dette kraftfulde affedtningsmiddel baseret på opløsningsmidler til krævende opgaver kan anvendes på alle metalunderlag til fjernelse af fedt, olie, asfalt, voks mm ... . TT-1008 er også velegnet til brug på glas, og de fleste plastiktyper og malede overflader. Citrusekstrakterne giver ikke blot en frisk lugt, men bidrager aktivt til afrensning.

Applikationer TT-1008 Citrusrens

 • Fjerner gammelt klæbemiddel og genstridigt snavs.
 • Fjerner lim og dobbeltklæbende tape.
 • Fjerner klistermærker, limrester og etiketter.
 • Fjerner tjære, benzin, diesel og fedtpletter.
 • Fremragende resultater på rustfrit stål for at få glansen tilbage og fjerne tusch og fingeraftryk.

Instruktioner

 • Påfør produktet og lad det arbejde afhængig af tilsmudsningsgraden.
 • Gnid det løsnede snavs af.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Tør overfladen med en ren klud for at fjerne rester.

I tvivlstilfælde om hvorvidt produktet kan anvendes på et område, tilrådes det at foretage en test før anvendelse.

Technical information

TT-1008 Citrusrens
TT-1008 Citrusrens

EFFEKTIVT OPLØSNINGSMIDDEL BASERET AFFEDTNINGSMIDDEL

 • Sammensætning: alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel og citrusekstrakter.
 • Udseende ved 20°C: flydende.
 • Farve: gennemsigtig.
 • Lugt: karakteristisk.
 • Vægtfylde ved 20°C.: 0,7640 kg/l.
 • Kogepunkt/kogeområde: 130 °C  -  199 °C.
 • Damptryk/20°C: 460 Pa.
 • Flammepunkt: + 31 ° C.
 • Selvantændelse: + 200 ° C.
 • Øvre brændbarhed eller eksplosionsgrænse (vol%): 7000%.
 • Nedre brandbarhed eller eksplosionsgrænse (Vol%): 0,600%.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet mm2/.s/20°C: 1.
 • Fordampningshastighed (n-BuAc = 1): 0,350.
 • VOS indhold: 17,14%.
 • VOS indhold: 161,9g/l.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfri.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: Se venligst sikkerhedsdatabladet.