TT-1014 Sikker Afrens FS

TT-1014 Sikker Afrens FS

TIL IKKE-ORGANISK KONTAMINERING

Hurtig rengøring og affedtning.

Efterlader ingen reststoffer.

Indeholder ingen klorerede opløsningsmidler.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Dette allround rengørings- og affedtningsmiddel efterlader ingen pletter eller oliefilm. Også perfekt til efterbehandling og fjernelse af klæbemidler og fugemasser.

Applikationer TT-1014 Sikker Afrens FS

Velegnet til brug i fødevarevirksomheder, kødforarbejdningsanlæg, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier, aftapningslinjer og køretøjer, der anvendes til transport af fødevarer, herunder løfteramper, gaffeltrucks, gardinvægge, osv.

Fjerner fedt, olie, tjære, lim, silikoner, voks, paraffin, trykfarve, klæbemidler, harpiks og andre organiske og komplekse kontaminanter fra motorer, pumper, kæder, generatorer, forme, luftværktøj m.m.

Instruktioner

 • Omryst dåsen godt før brug.
 • Sprøjt produktet på overfladen, og lad det virke (tid afhænger af tilsmudsningsgraden)
 • Tør af med en ren, fnugfri klud.
 • Gentag om nødvendigt.

 

Technical information

TT-1014 Sikker Afrens FS
TT-1014 Sikker Afrens FS

TIL IKKE-ORGANISK KONTAMINERING

 • Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
 • Damptryk//20°C Pa: 853000.
 • Relativ massefylde/20°C: 0,764.
 • Fysisk form/20°C: væske.
 • Brændbarhed °C: 24.
 • Selvantændelse °C: 200.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Duft: karakteristisk.
 • Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
 • VOS indhold %: 100.
 • VOS indhold g/l: 710.
 • Skyl altid den rengjorte overflade med vand.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.