TT-19 Cleany

TT-19 Cleany

HÅNDRENS MED NATURLIGE CITRUSEKSTRAKTER

Fjerner fedt, tjære, olie, maling, bitumen,... hurtigt og nemt.

Indeholder hudbalsam, forhindrer hudirritation - tørre og sprukne hænder.

Blokerer ikke afløb, kan også anvendes uden vand.

Skånsom for miljøet og bionedbrydelig.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Rengør poredybt Uden opløsningsmidler. Dobbelt effekt på baggrund af hudvenlige slibemidler.

Meget frisk og behagelig duft. TT-19 kan anvendes uden vand. TT-19 blokerer ikke afløb, er miljøvenlig og biologisk nedbrydelig. TT-19 forhindrer hudirritation - tørre og sprukne hænder - takket være de hudvenlige slibemidler.

Biologisk nedbrydelige i henhold til EN 648/2004.

Applikationer TT-19 Cleany

Industriel håndrens.

Instruktioner

Biodegradable according to EN 648/2004.

Technical information

TT-19 Cleany
TT-19 Cleany

HÅNDRENS MED NATURLIGE CITRUSEKSTRAKTER

  • Udseende (ved 20°C): tyktflydende.
  • Farve: gul.
  • Flammepunkt: >61 °C.
  • Vandopløselighed: blandbar med vand.
  • Flygtige organiske stoffer  (VOS): 0%.
  • Opbevaringstid: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
  • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.