TT-229 Primer 903

TT-229 Primer 903

LIMPRIMER TIL PLASTIK- OG PLASTIKFYLDTE COATINGS

Ideel klæbestofgrunder til 2-komponent limning på ikke-fiberfyldt plastik.

Den overlegne klæbestofgrunder til MS fuger og limende cement.

Giver en perfekt hæftning på alle typer af pulvercoatings.

Forhindrer fugtindtrængnig mellem cementfugen og rammer eller døre.

Påfør primer, lad den fordampe, lim og færdig.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Primer 903 er udviklet til anvendelse under reparationer og limning af alle ikke-fiberfyldte plastiktyper med 2-komponente polyurethansystemer.
 • Primer 903 kan anvendes sammen med platikkomponenter, hvis massefylde er lettere end vand. Brug aldrig Primer 903 på metaller eller fiberfyldt plastik.

Applikationer TT-229 Primer 903

 • reparation af hård og fleksibel plastik, f.eks. forlygter, kofangere, dekorationsbånd, plastikpaneler,...
 • kan anvendes i kombination med følgende produkter:
  • Nova Power Grip
  • Megaplast PU
  • Megaplast MM
  • High Tech Tape
  • High Tech Tape Transparent

Instruktioner

 • Spraying economically and evenly.
 • Allow to dry.

Provides no added value on metals or fiber-filled plastics.

Technical information

TT-229 Primer 903
TT-229 Primer 903

LIMPRIMER TIL PLASTIK- OG PLASTIKFYLDTE COATINGS

 • Udseende (ved 20°C): aerosol.
 • Lugt: opløsningsmiddel.
 • Flammepunkt/brændbarhed 60°C (drivmiddel)
 • Eksplosionsgrænser (risiko for eksplosion) 14-32 vol%  (drivmiddel).
 • Damptryk (ved 20°C): 4000 hPa.
 • Relativ tæthed: (ved 20°C): 0.73.
 • Vandopløselighed: ikke opløselig.
 • Opløselig i: ethanol, æter.
 • Relativ dampvægtfylde: >2.
 • Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.