TT-290 Rustbeskytter

TT-290 Rustbeskytter

LANGTIDSIMPRÆGNERING AF MASKINER OG KOMPONENTER

Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion.

Kan anvendes på fugtige dele.

Let at fjerne.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

TT-290 er en imprægneringsvæske med gode vanddispergeringskvaliteter, så fugtige dele ikke behøver at tørres først. God overfladebelægning på ca. 10 μm: kan gendannes hvis udsat for let skade. God modstandsdygtighed over for korrosion: minimumsvarighed af beskyttelse er ± 24 måneder for opbevaring indendørs og ± 12 måneder for opbevaring udendørs uden afdækning. Let at fjerne med et mineralsk opløsningsmiddel. Et godt demulgeringsmiddel: væsken kan adskilles effektivt fra vand.

Applikationer TT-290 Rustbeskytter

Imprægneringsvæske til industrisektoren. Velegnet til langtidsimprægnering af maskiner og maskinkomponenter.

Instruktioner

Påføres ved dypning eller sprøjtning eller med en blød børste.

Fjernes med et affedtningsmiddel (mineralsk eller alkalisk) og/eller en højtryksrenser.

Technical information

TT-290 Rustbeskytter
TT-290 Rustbeskytter

LANGTIDSIMPRÆGNERING AF MASKINER OG KOMPONENTER

  • Sammensætning: Vaselineagtige ingredienser suppleret med et mineralsk opløsningsmiddel, specielt fugtfortrængende og korrosionsbestandige additiver.
  • Massefylde ved 15 °C: 0,828 kg/L.
  • Viskositet 20 °C: 48,00 mm²/s.
  • Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
  • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.