TT-321 PTFE Olie

TT-321 PTFE Olie

INDTRÆNGENDE PTFE-SMØREMIDDEL

Transparent ogIkke-klæbende.

Meget lav friktionskoefficient.

Effektiv fra -50 til +250 °C.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

Meget høj indtrængningsevne, hvilket sikrer perfekt smøring med kuglelejeeffekt selv på vanskeligt tilgængelige steder. Gennemtrænger rust og løsner fastgroede dele.

Forbliver stabil og er bestandig over for syrer og kemikalier. Neutral, korrosionshæmmende og be­skyttende og sikker at bruge på plast og gummi. Silikonefri.

Instruktioner

 • Omrystes godt før brug.
 • Sprøjtes på et rent underlag.
 • Anvend forlængerrøret til vanskeligt tilgængelige steder.

Technical information

TT-321 PTFE Olie
TT-321 PTFE Olie

INDTRÆNGENDE PTFE-SMØREMIDDEL

 • Sammensætning: mineralolie af høj kvalitet og 5-micron PTFE-korn; indeholder EP (Extreme Pressure)-additiver samt antikorrosive og vandresistente komponenter, ikke indeholder silikone.
 • Viskositet: lettere tixotropisk
 • Farve: tranparent/hvid.
 • Anvendelsestemperatur: -50°C til 250°C.
 • 4-kugle EP-test (ASTM D 25%): 350 kg.
 • 4-kugle slidtest (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
 • pH: neutral.
 • Kemisk resistens: resistent over for salt, aggressive dampe, havluft og vejrpåvirkninger; kan modstå svage syrer og ætsende opløsninger.
 • Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Specifik teknisk information vedr. hver enkelt pakning: se venligst sikkerhedsdatabladet.