TT-328 Multi Super 5

TT-328 Multi Super 5

VANDAFVISENDE PRODUKT, DER SMØRER, BESKYTTER, RENSER OG LØSNER

Afviser vand og fugt (ekstrem lav overfladespænding).

Giver en let, men effektiv præcisionssmøring af maskiner.

Yder langtidsbeskyttelse mod korrosion.

Rengør både maskiner og polerede overflader; holder gummi blødt og fleksibelt.

Stærk og hurtig indtrængningsevne. Løsner rust og korrosion i svært tilgængelige områder.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Yder en høj kapillareffekt og har en god krybevirkning. Produktet trænger ind i selv de mindste hulrum og forårsager et kemisk angreb, der løsner rusten.
 • Indeholder ingen silikone eller grafit.

Applikationer TT-328 Multi Super 5

 • Løsner fastgroede skruer, bolte og møtrikker, rørfittings og -samlinger
 • Beskytter tændingskontakter og elektriske ledninger mod fugt
 • Smører og renser bremseforbindelser, kabler og alle former for kæder
 • Beskytter metaloverflader mod korrosion

Instruktioner

 • Ryst inden brug.
 • Påfør.
 • Lad virke.

Lad om nødvendigt drivmidler fordampe.

Technical information

TT-328 Multi Super 5
TT-328 Multi Super 5

VANDAFVISENDE PRODUKT, DER SMØRER, BESKYTTER, RENSER OG LØSNER

 • Vægtfylde: 0,811 ved 20°C.
 • Antændelsespunkt: 52°C.
 • Kogepunkt: 116°C.
 • Soliditetspunkt: intet indtil -62°C.
 • Viskositet ved 38°C: 2 mPa.s.
 • Dielektrisk konstant: 33 KV min/215 mm (ASTMD-877).
 • Smøringskapacitet: mere end 226 kg (Falex-trinprøve)
 • Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.