TT-700 Motorrens

TT-700 Motorrens

INDVENDIG MOTORRENS

Øger kompressionen og ydelseskapaciteten.

Forlænger motorens levetid.

Forenelig med alle motorolier.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 

Motorrens er en systemrens, som er sammensat til at fjerne alle urenheder så som kulstoffer, klæbestoffer og skadelige syrer fra motoroliesystemet. Indeholder anti-friktions- samt anti-slid-komponenter. Forenelig med alle motorolier. Anvendelig til diesel- og benzinmotorer. Forebygger dyre reparationer eller udgifter til vedligehold. Indeholder Extreme Pressure (EP) - additiver. Motorrens er en stærkt koncentreret olierens, som er anvendelig til alle olietyper. Motorrens fjerner alle skadelige syrer, slam og anden forurening, som almindeligvis sætter sig fast i krumtapkammeret og andre dele.Motorrens bevarer motorolien ren gennem længere perioder. Motorrens arbejder hurtigt: der kræves ingen arbejdstimer.

 

Applikationer TT-700 Motorrens

 • Hjælper med at løsne fastklemte ventilløftere.
 • Rengør motoren indvendigt.
 • Motorrens øger olietrykket ved at rense ventilerne.
 • Fjerner let kul, tjære, skadelige syrerester og andre urenheder på kompressionsringe, ventilløftere, ventildæksler, oliepumper, oliekanaler,...

 

 

Instruktioner

 • Lad motoren få arbejdstemperatur.
 • Ryst flasken godt.
 • Hæld Novaflush Engine i den gamle motorolie.
 • Lad cirkulere i 10-15 minutter ved højere stationær omdrejningshastighed eller kør +/- 30 km med lav hastighed.
 • Udtøm motorolien.
 • Tilfør ny olie, om muligt tilføres Nova PTFE Care som ekstra PTFE-smøremiddel til den nye motorolie.

Technical information

TT-700 Motorrens
TT-700 Motorrens

INDVENDIG MOTORRENS

 • Karakter: naphthen, mineralsk olie, polynucleare aromatiske hydrocarboner, rengøringsmidler.
 • Flammepunkt: 100°C.
 • Vandopløselighed: kan ikke blandes med vand.
 • Duft: svag duft.
 • Bemærk: ryst produktet grundigt inden brug.
 • Forbrug: 300 ml til 5 - 6 liter olie.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.