TT-708 Nova PTFE Care

TT-708 Nova PTFE Care

HOLDBAR PTFE-BEHANDLING AF MOTOR, GEARKASSE OG DIFFERENTIALE

Modvirker friktion og beskytter alle bevægelige dele.

Modvirker slam og beskytter mod syrer.

Øger ydeevnen, reducerer udstødningsemissioner og forlænger tiden mellem service.

Hurtigvirkende med vedvarende effekt.

Se de tekniske data
Tilgængelig emballage og farver

Generel Info

Hvorfor er det perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

TT-708 er et koncentreret friktionsreducerende produkt til holdbar PTFE-behandling af motor, gearkasse og differentiale. 1 behandling holder 80.000 km. TT-708 reducerer olieforbruget og forlænger levetiden på alle bevægelige dele, da PTFE-filmen modvirker metalfriktion.

Applikationer TT-708 Nova PTFE Care

Velegnet til diesel- og benzinmotorer.

Kan anvendes til alle manuelle gearkasser.

Instruktioner

 • Rengør først for at opnå et optimalt resultat.
 • Sørg for, at motoren har driftstemperatur.
 • Tilsæt halvdelen af flaskens indhold til den rene motorolie i motoren.
 • Ryst flasken godt, og tilsæt resten.

TT-708 behandler op til 5 liter olie.

Technical information

TT-708 Nova PTFE Care
TT-708 Nova PTFE Care

HOLDBAR PTFE-BEHANDLING AF MOTOR, GEARKASSE OG DIFFERENTIALE

 • Kogepunkt: 48°C.
 • Antændelsespunkt: 215°C.
 • Smeltepunkt: 300°C.
 • pH: 4-8.
 • Relativ vægtfylde (ved 20 °C): 0,89.
 • Relativ dampdensitet: > 1.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Lugt: æterlignende.
 • Farve: farveløs.
 • Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.